نصب داربست

نصب داربست فلزی

نکات فنی نصب داربست:

۱- هنگام نصب داربست پهنای جایگاهی که برای کار در نظر گرفته شده نباید کمتر از ۰.۵ متر باشد.

۲- تیرهای افقی برای نصب داربست باید حداقل به ۳ پایه عمودی متصل باشند و کاملا محکم شده باشند.

۳- در نصب داربست میزان فاصله عمودی بین تیرهای افقی بیشتر از ۲ متر نباشد.

۴- هنگام نصب داربست بین پایه های عمودی برای کارهای سنگین نباید بیشتر از ۱.۸ متر فاصله وجود داشته باشد.

۵- در نصب داربست الوارهایی که برای جایگاه استفاده میشوند باید دارای عرض ۲۵ سانتی متری یا بیشتر باشد.

۶- برای نصب داربست ضخامت الوارها نباید کمتر از ۵ سانتی متر باشد.

۷- الوارهای مورد استفاده در نصب داربست باید سالم بوده و هیچ گونه ترک و پوسیدگی نداشته باشد.

۸- در نصب داربست بین الوارهایی که روی داربست قرار میگیرند نباید بیشتر از ۵ سانتی‌متر فاصله باشد. درصورتی باید فاصله ایجاد کرد که به آن نیاز باشد.

۹- در نصب داربست تعداد الوارهای مورد نیاز برای هر سکو حداقل دو تخته میباشد.

۱۰- برای نصب داربست الوارها باید ۳۰ سانتی متر فاصله با سطح تکیه گاه داشته باشند و با سیم های ضخیم محکم شده باشد.

۱۱- گارد ریل یا نرده های حفاظتی باید برای سکوها نصب شود.

۱۲- داربست ها علاوه بر وزن خود باید وزن ۴ برابر خود را نیز تحمل کنند.

۱۳- نحوه نصب پایه های شیبدار لازم برای بالا بردن استحکام و مقاومت داربست به این صورت است که باید برای هر ۴ متر ارتفاع ۱ متر عقب کشیده شود.

نصب داربست فلزی

نکات ایمنی زمان نصب داربست:

۱- برای بالا رفتن از نردبان حتما از قانون سه نقطه اتکا استفاده کنید.

۲- فاصله بین پایه های نردبان باید حداکثر ۳۰ سانتی متر باشد.

۳- از نردبان نباید در جایگاه نصب داربست یا روی سکوی داربست استفاده کرد.

۴- برای بالا رفتن از داربست ها از نردبان های دست ساز استفاده نشود.

۵- زاویه ای که بین سطح افق و نردبان به وجود می‌آید باید ۷۵ درجه باشد.

۶- بست های مورد استفاده از داربست نباید از جنس چدن باشد.

۷- هیچ یک از قطعات داربست رنگ شده نباشد فقط میتوان از ضد رنگ استفاده کرد.

۸- بست ها و تیرهای داربست حتما در مکانی مسقف نگهداری شود و زمان استفاده از آنها برای نصب داربست کنترل کیفیت انجام شود.

۹- برای جلوگیری از تکان خوردن و حرکت داربست ها پس از نصب داربست مهار کردن آنها لازم و ضروری میباشد.

۱۰- وزن بار و تجهیزات باید به طور یکسان روی سکوی داربست قرار بگیرد.

۱۱- قبل از نصب داربست اقدام به گرفتن مجوز لازم میباشد.

۱۲- هرگز بجای گارد ریل از نوار خطر استفاده نشود.

۱۳- تکیه دادن به حفاظ ها و نرده ها خطرناک و ممنوع میباشد.

۱۴- در مواقعی که شرایط آب و هوایی مناسب نیست به دلیل احتمال وقوع خطر ، باید کار بر روی داربست متوقف شود.

نصب داربست

مسائل مهم در نصب داربست

نصب و برداشت داربست: بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آسیب های ناشی از داربست شامل نصب و برداشت داربست می‌باشد. یکی از ابتدایی ترین آسیب ها نقص فراهم کردن سکوی کاری مناسب برای کارگر در موقع نصب داربست و برپایی آن میباشد.یکی دیگر نقص در اتصالات داربست میباشد.که موجببی ثباتی داربست خواهد شدو احتمال واژکونی یا فروریختن داربست خیلی کم میباشد ولی ممکن است منجر به نوسان و حرکت داربست شود. این اتفاق درصورتی رخ میدهد که فقط یک یا تخته روی سکوی کار باشد و یا اینکه میله های حفاظتی وجود نداشته باشد.

بارگذاری نامناسب یا بیش از حد بارگذاری در نصب داربست: بارگذاری بیش از حد ممکن باعث خم شدن  تخته ها و در نتیجه خراب شدن و شکستن آنها شود. بارگذاری بیش از حد معمولا در کارهای سنگ کاری و بنایی رخ میدهد. معمولا وزن بالای ۱۵۰۰ کیلوگرم روی تخته هامیتواند روی داربست فشار وارد کند.
اگر اجسامی که روی سکوی داربست هستند به طور آویزان قرار بگیرند خطر واژگونی سکوی داربست را دارد.

تماس الکتریکی با سیم های بالای سر: اکثر اوقات داربست با خطوط الکتریکی بالای سر برخورد میکند و اگر اتفاق بیفتد نتیجه ای جز فوت شخص نخواهد داشت. نقص در نگه داشتن فاصله های ایمنی از خطوط انتقال برق بالای سر در هنگام حرکت کردن روی داربست مشکل جدی بوجود می‌آورد. قبل از تلاش برای حرکت روی نواحی باز خارجی داربست، حتما بررسی کافی انجام شود.

حرکت دادن داربست با کارگر روی سکوی کار: حرکت دادن داربست زمانی که کارگر روی آن قرار دارد ممکن است بسیار خطرناک باشد.هرجاییکه برای پایین آمدن کارگران سخت است و داربست بیشتر از ۳ متر ارتفاع دارد، برای هر کارگر باید طنابی کوتاه به کل بدنش بسته باشد.و طنای نجات باید به نقطه مناسبی متصل باشد.

مشکلات نصب داربست:

۱- از مشکلات نصب داربست می‌توان به برپا کردن و نصب داربست ها اشاره کرد.

۲- پایین و بالا رفتن از داربست از مشکلات نصب داربست می‌باشد که باید با دقت و حوصله انجام شود.

۳- بارگذاری اشتباه یا بار اضافه از مشکلات دیگر نصب داربست می‌باشد.

۴- شکستن یا لغزش تخته های الوار

۵- همچنین سکوهایی که پوشش کامل یا تخته الوار ندارند.

۶- و یا سکوهایی که نرده محافظ ندارند.

۷- تکان دادن داربست های متحرکی که در نزدیکی سیم های برق هستند از جمله مشکلات دیگر برای نصب داربست می‌باشد.

۸- تکان دادن داربست های متحرک همراه با کارگرانی که روی سکو هستند.

۹- و درست نصب نکردن تمامی اجزای لازم داربست از مشکلات دیگری می‌باشد که در نصب و برپایی داربست ممکن است بوجود بیاید.

نصب داربست فلزی

نکات پایه ای در ایمنی و نصب داربست

در اینجا به نکات پایه ای اما مهمی اشاره خواهیم کرد که توجه به آن ها میتواتند به ایمنی کار شما کمک کند.

۱- برای استحکام داربست، پایه های عمودی یا استاندار ها نقش مهمی دارند که باید به فاصله آن ها توجه کنید.
حداکثر فاصله این پایه ها ۲ متر میباشد. پایه های استاندار همگی باید در یک خط قرار گیرند. باید توجه کنید که کج بودن پایه ها میتواند بسیار خطرناک باشد.

۲- برای اتصال عمودی لوله های داربست از بست با زاویه قائم استفاده میشود. توجه به بار این بست ها نکته بسیار مهمی میباشد حداکثر بار قابل قبول این بست ها ۳/۶ کیلو نیوتن میباشد.

۳- لوله های افقی که برای تحمل بهتر کار واستوار ماندن لوله های عمودی بکار میروند بسیار مهم هستند. این جلوگیری از خم شدن لوله های افقی ترانزوم بکار میرود.

۴- بست های تخته برای اتصال ترانزوم لوله های افقی به کار میروند. حداقل بار ایمن برای این بست ها ۰/۵۳ میباشد.

۵- ترانزوم ها را فراموش نکنید، ترانزوم لوله استاندارد بیرونی را به لوله استاندارد درونی نصب میکند این لوله از عرض لوله های افقی عبور میکند و محل کار را میسازد.

۶- تعداد میله ساپورت متناسب با طول تخته داربست انتخاب میشود، برای مثال برای تخته با طول کمتر از ۵ متر حداقل ۲ میله ساپورت نیاز است. و برای طول های بیشتر از ۵ متر حداقل ۳ میله ساپورت نیاز دارد.

۷- پین های اتصال برای اتصال دو لوله طولی به همدیگر استفاده میشود. این لوله به دو کلاس تقسیم بندی میشود. ۱- SWL ;1.5 KN -۲- SWL;3 KN

۸- از لوله های مهار برای مقاومت بیشتر داربست استفاده کنید. این لوله ها به صورت ضربدری زده میشوند و در دونوع : لوله مهار داخلی که از یک لوله افقی به لوله افقی دیگر و در فاصله استاندارد بسته میشوند. الف) لوله مهار بیرونی که در هر ۱۰ متر بسته میشود. ب) بست های مورد استفاده در لوله های مهار از نوع SLEEVE COUPLER هستند. توجه کنید که بست های SPIGOT مورد تائید نیست.

۹- بست های گردان برای استفاده در زاویه های مختلف هستند. این بست ها دارای SWL 5.3 KN می باشند.

۱۰- نگه داری از بست ها بسیارمهم میباشد، بست ها معمولا از جنس چدن و فرنج هستند که باید مرتب روغن کاری شوند و در مخلوط گازوئیل و روغن نگه داری شوند.

۱۱- باید انواع بست ها را بشناسید و هر بست را در موقعیت مناسب آن به کار ببرید بست ها در دو نوع ۲ پیچ و ۴ پیچ موجود میباشند که هرکدام به نوع ثابت و گردون تقسیم میشوند.

۱۲- برای دسترسی ایمن به سکو ها باید از پله استفاده کرد.نردبان یکی از خطرناکترین قسمت ها میباشد.

۱۳- هرگز از لوله های داربست برای بالا یا پایین آمدن استفاده نشود. این اشتباهی است که بسیاری از کارکنان انجام میدهند.

۱۴- پرتاب هرگونه شی از بالای داربست ممنوع است.

۱۵- قطر بیرونی این لوله ها باید ۴۸٫۳ میلیمتر و ضخامت اسمی ۴ میلیمتر باشد.

۱۶- سکوهای کار برای تردد نفرات و جابجایی بار استفاده میشود.

سوالات متداول نصب داربست

داربست های سنتی و همچنین داربست های متحرک یا آلومینیومی 

حدود یک پنجم از آسیب دیدگی هایی که مربوط به داربست میشود به برپا سازی و نصب داربست بستگی دارد.به همین خاطر باید تمام نکات ایمنی در مورد نصب و برپایی داربست رعایت شود.

شرکت های زیادی در سراسر کشور وجود دارند که خدمات داربستی و نصب داربست را انجام میدهند اما باید مراقب باشیم زیاکه بسیاری از این شرکتها فعالیت غیر قانی انجام میدهند. حتما برای نصب و اجاره داربست از شرکت ها و سایت هایی درخواست کنید که بیمه داشته باشند و همچنین نمونه کارهایشان را به شما ارائه دهند.

برای حل این مشکل باید از نردبان های مناسب استفاده کنیم.

اگر تخته های الوار در هنگام نصب داربست یا بست محکم نشوند احتمال لغزیدن تخته و سکوی داربست وجود دارد و همچنین اگر تخته الوارها ضعیف باشد ممکن است شکسته شود.

یکی از موارد ایمنی که در ساختمان سازی و نصب داربست اهمیت زیادی دارد و کمتر مورد توجه قرار میگیرد نرده محافظ برای سکوی داربست میباشد.که برای تمام ارتفاعات مورد استفاده قرار میگیرد.

در داربست هایی که بیشتر از ۳ متر ارتفاع دارند کارگران باید با استفاده از بند رابط و یراق کامل بدن، خود را مهار کنند. طناب های نجات باید به نقاط مهار مناسب بسته شوند.